لطفا منتظر باشید
  • آپارتمان ۱۳۰ متری داخل شهر
  • آپارتمان ۱۳۰ متری داخل شهر
  • آپارتمان ۱۳۰ متری داخل شهر
  • آپارتمان ۱۳۰ متری داخل شهر
  • آپارتمان ۱۳۰ متری داخل شهر
  • آپارتمان ۱۳۰ متری داخل شهر
  • آپارتمان ۱۳۰ متری داخل شهر
  • آپارتمان ۱۳۰ متری داخل شهر

آپارتمان ۱۳۰ متری داخل شهر

  • 2اتاق
  • 130 مترمربع

آدرس: رضوان شهر

توضیحات

کابینت ها تازه و های گلاس
گرمایشی پکیج

بالا