لطفا منتظر باشید
 • اپارتمان۹۰ متر ی نزدیک بیمارستان شهدا، خ انتظام
 • اپارتمان۹۰ متر ی نزدیک بیمارستان شهدا، خ انتظام
 • اپارتمان۹۰ متر ی نزدیک بیمارستان شهدا، خ انتظام
 • اپارتمان۹۰ متر ی نزدیک بیمارستان شهدا، خ انتظام
 • اپارتمان۹۰ متر ی نزدیک بیمارستان شهدا، خ انتظام
 • اپارتمان۹۰ متر ی نزدیک بیمارستان شهدا، خ انتظام
 • اپارتمان۹۰ متر ی نزدیک بیمارستان شهدا، خ انتظام
 • اپارتمان۹۰ متر ی نزدیک بیمارستان شهدا، خ انتظام
 • اپارتمان۹۰ متر ی نزدیک بیمارستان شهدا، خ انتظام
 • اپارتمان۹۰ متر ی نزدیک بیمارستان شهدا، خ انتظام
 • اپارتمان۹۰ متر ی نزدیک بیمارستان شهدا، خ انتظام
 • اپارتمان۹۰ متر ی نزدیک بیمارستان شهدا، خ انتظام
 • اپارتمان۹۰ متر ی نزدیک بیمارستان شهدا، خ انتظام
 • اپارتمان۹۰ متر ی نزدیک بیمارستان شهدا، خ انتظام
 • اپارتمان۹۰ متر ی نزدیک بیمارستان شهدا، خ انتظام
 • اپارتمان۹۰ متر ی نزدیک بیمارستان شهدا، خ انتظام
 • اپارتمان۹۰ متر ی نزدیک بیمارستان شهدا، خ انتظام
 • اپارتمان۹۰ متر ی نزدیک بیمارستان شهدا، خ انتظام

اپارتمان۹۰ متر ی نزدیک بیمارستان شهدا، خ انتظام

 • 2اتاق
 • 90 مترمربع

آدرس: رضوان شهر

توضیحات

آپارتمان مبله با تمام امکانات، و هم بدون وسایل اجاره ای سه واحد در سه طبقه طبقه سوم

ملک های مشابه

اجاره روانه ویلا و اقامتگاه

بالا