لطفا منتظر باشید
 • دسترسی به دریا 5دقیقه تا30 درصد هم معاوضه صورت
 • دسترسی به دریا 5دقیقه تا30 درصد هم معاوضه صورت
 • دسترسی به دریا 5دقیقه تا30 درصد هم معاوضه صورت
 • دسترسی به دریا 5دقیقه تا30 درصد هم معاوضه صورت
 • دسترسی به دریا 5دقیقه تا30 درصد هم معاوضه صورت
 • دسترسی به دریا 5دقیقه تا30 درصد هم معاوضه صورت
 • دسترسی به دریا 5دقیقه تا30 درصد هم معاوضه صورت
 • دسترسی به دریا 5دقیقه تا30 درصد هم معاوضه صورت
 • دسترسی به دریا 5دقیقه تا30 درصد هم معاوضه صورت
 • دسترسی به دریا 5دقیقه تا30 درصد هم معاوضه صورت
 • دسترسی به دریا 5دقیقه تا30 درصد هم معاوضه صورت

دسترسی به دریا 5دقیقه تا30 درصد هم معاوضه صورت

 • 4اتاق
 • 330 مترمربع

آدرس: رضوان شهر ، تازه آباد

توضیحات

ملک شخصی در 4طبقه میباشد برق 30 امپر 3فاز صنعتی اسانسور داخل طبقات شاه نشین ویو دریا استخر سر پوشیده فعال
دارای پایان کار
دارای منیع اب شهری

بالا