لطفا منتظر باشید
 • ویلای زمین 450متر بنا 170متردوبلکس
 • ویلای زمین 450متر بنا 170متردوبلکس
 • ویلای زمین 450متر بنا 170متردوبلکس
 • ویلای زمین 450متر بنا 170متردوبلکس
 • ویلای زمین 450متر بنا 170متردوبلکس
 • ویلای زمین 450متر بنا 170متردوبلکس
 • ویلای زمین 450متر بنا 170متردوبلکس
 • ویلای زمین 450متر بنا 170متردوبلکس
 • ویلای زمین 450متر بنا 170متردوبلکس
 • ویلای زمین 450متر بنا 170متردوبلکس
 • ویلای زمین 450متر بنا 170متردوبلکس
 • ویلای زمین 450متر بنا 170متردوبلکس
 • ویلای زمین 450متر بنا 170متردوبلکس
 • ویلای زمین 450متر بنا 170متردوبلکس
 • ویلای زمین 450متر بنا 170متردوبلکس
 • ویلای زمین 450متر بنا 170متردوبلکس
 • ویلای زمین 450متر بنا 170متردوبلکس
 • ویلای زمین 450متر بنا 170متردوبلکس
 • ویلای زمین 450متر بنا 170متردوبلکس

ویلای زمین 450متر بنا 170متردوبلکس

 • 3اتاق
 • 450 مترمربع

آدرس: رضوان شهر ،پونل

توضیحات

فروش ویلا بازسازی کامل وفول امکانات وامتیاز کامل روشن ازخیابان اصل 10مترفاصله دارد تادریا10دقیقه وگیسوم 20دقیقه
دارای دو سند

بالا