لطفا منتظر باشید
شعبان

شعبان رحیمی

مشاور فروش

شعبان رحیمی دکترای حرفه ای کسب وکار ۹۱۳۳۳۶۸۷۹۸ دانشگاه پیام نورتهران دکترای حرفه ای کسب و کار با بیش از 35 سال تجربه در صنعت،مادر(ذوب آهن اصفهان) به عنوان یک متخصص بازرگانی و استراتژی های مؤثر توانمندی های فراوان. تخصص من در تجزیه و تحلیل بازار، برنامه ریزی استراتژیک و توسعه کسب و کار،رفع موانع تولید،شناسائی گلوگاه ها و پیشنهادات رفع آنها است. توانایی برقراری روابط فعال با مشتریان و شناخت عمیق از نیازهای بازار مربوطه را دارم. من یک تیم پرانرژی، متعهد و هدفمند را برای رسیدن به اهداف سازمانی تشویق می کنم، تجربه رهبری تا۲۶۰نفرپرسنل بطورمستقیم و غیرمستقیم طی۲۶سال دارامی باشم

شماره تماس:

لیست ملک های فعال

بالا