لطفا منتظر باشید
  • ۲۰۰متر بام سبز سند تک برگ
  • ۲۰۰متر بام سبز سند تک برگ
  • ۲۰۰متر بام سبز سند تک برگ
  • ۲۰۰متر بام سبز سند تک برگ
  • ۲۰۰متر بام سبز سند تک برگ
  • ۲۰۰متر بام سبز سند تک برگ

۲۰۰متر بام سبز سند تک برگ

آدرس: رضوان شهر ،پونل

توضیحات

دو قطعه ۲۰۰متری
بام سبز
سند تکبرگ
اخرین پلاک جنگل

اجاره روانه ویلا و اقامتگاه

بالا